Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie
Szukaj w tym dziale:

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Remont obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie”

Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Remont elewacji budynku strażnicy w Nowogardzie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6.
  2. Remont pokrycia dachu strażnicy w Nowogardzie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6.
  3. Remont garażu strażnicy w Nowogardzie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6.
  4. Remont garażu strażnicy w Goleniowie przy ul. Gen. Andersa 8.
  5. Remont elewacji wiaty garażowej w Goleniowie przy ul. Gen. Andersa 8.
  6. Naprawa wiaty stacjonarnego agregatu prądotwórczego w Goleniowie przy ul. Gen. Andersa 8.
  7. Wykonanie oświetlenia oraz montaż gniazd w sali szkoleniowej w strażnicy w Goleniowie przy ul. Gen. Andersa 8.
  8. Wykonanie montażu wykładziny w sali szkoleniowej w strażnicy w Goleniowie przy ul. Gen. Andersa 8.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o przetargu na remony budynków KP PSP Goleniów

SIWZ roboty budowlanae KP PSP Goleniów

Załączniki do SIWZ

Elewacja strażnicy JRG Nowogard

Elewacja wiaty garażowej JRG Goleniów

Wiata agregatu KP PSP Goleniów

Wiata agregatu KP PSP Goleniów