Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

  • rejestr korespondencji przychodzącej,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr wydanych delegacji służbowych,
  • ewidencja pieczęci i stempli,
  • „Książka kontroli”,
  • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
  • ewidencja badań lekarskich,
  • ewidencja wydanych legitymacji służbowych,
  • ewidencja nadgodzin,
  • rejestr spisów zdawczo-odbiorczych.

 

Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Goleniowie zawarte są w rozdziale VI Udostępnianie akt § 19 – § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.

 

 

Szukaj w tym dziale: