Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

   Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 21.12.2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U.Nr 246, poz. 1804) opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega:

 

- wydanie zaświadczenia  o pożarze (na podstawie części II pkt. 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej);
- wydanie opinii (na podstawie §4 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn.19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarski, o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych w obiektach hotelarskich( na podstawie części II  pkt. 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

opłacie skarbowej w kwocie 5 zł  podlega:

- przekazywanie odpisu lub kopii dokumentu od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

      Zgodnie z w/w ustawą organem podatkowym właściwym do pobierania opłat skarbowych za wykonane czynności przez Komendę Powiatową PSP w Goleniowie jest Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie.  Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na numer konta  90 1020 4795 0000 9802 0350 9304   z dopiskiem "Miasto Goleniów".

 

Szukaj w tym dziale: