Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.)

            Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pracuje codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Powiatowe Stanowisko Kierowania pełni służbę 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.

            Komórki organizacyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

            Komórki organizacyjne wykonują zadania w zakresie ustalonym regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Goleniowie.

            Corocznie opracowywany jest roczny plan pracy Komendy, który zatwierdza Starosta. Plan pracy przygotowuje samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji na podstawie propozycji wszystkich komórek organizacyjnych.

Szukaj w tym dziale: