Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie

 

 

MAJĄTEK

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie dysponuje następującym majątkiem Skarbu Państwa: Środki trwałe będące na stanie KP PSP Goleniów stan na 31.12.2017 roku - dotyczy konta 011 i 013:

Grunty

146 512,71 zł

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

3 253 70,24 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

55 361,65 zł

Kotły i maszyny energetyczne

82 757,47 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

105 273,49 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

18 300,53 zł

Urządzenia techniczne

281 727,39 zł

Środki transportu

6 207 016,58 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

349 809,04 zł

 

Szukaj w tym dziale: